“thanh

Chè Hẻm Huế, thứ chè “thanh tao” như người Huế
Tin Tức

Chè Hẻm Huế, thứ chè “thanh tao” như người Huế

Người ta nói, đến Huế mà chưa ăn chè Hẻm Huế thì xem như chưa đến Huế. Bởi đó là…
Back to top button