các hiệu ứng debuff

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity
Cuộc Sống

Tìm hiểu chi tiết về các hiệu ứng và thẻ bài skill trong Axie Infinity

Các hiệu ứng buff Kí hiệu Tên Chức  năng Attack Up Tăng 20% sát thương đòn đánh tiếp theo Morale…
Back to top button