Alexandria Ocasio-Cortez

Top 10 Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2022
Tin Tức

Top 10 Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2022

1 2 Kamala Harris Kamala Harris là nữ phó tổng thống hiện tại và đầu tiên của Hoa Kỳ. Trước…
Back to top button